Trafik İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İşverenin Yükümlülükleri

 

Trafik kazası şeklinde sonuçlanmış iş kazalarında işverenin yükümlülüğü temel olarak İş Kanunun 77’nci ve Borçlar Kanunun 332’nci maddesinden kaynaklanmaktadır. Buradaki yükümlülük “özen ve gözetim ödevinin” objektif olarak yerine getirilmemesi şeklinde oluşmaktadır. İşverenin meydana gelen bir trafik kazasında ki kusuru, genel olarak işverence sağlanan araçtan, aracı kullanan ya da yolcu olarak bulunan işçiye verilmesi gereken eğitimde dahil olmak üzere işçinin çalıştırılma şartlarından ve varsa işyeri sahası içerisinde bulunan yoldan(tesisten) kaynaklanabilir.

Bu eğitimler Milli eğitim bakanlığına bağlı işletmeler tarafından verilir.

GERİ