Rent a Car- Araç Teslimat Sorumlusu Eğitimi

Bu eğitim programı, İkame Araç Hizmeti sırasında müşteri memnuniyeti ve sadakatinin sağlanması, bedensel ve maddi risklerin önlenmesi, araç kiralama hizmeti standartlarının ve Araç Teslimat Sorumlusu yetkinliklerinin yükseltilmesi amacıyla AUTODROM – TUR ASSIST işbirliği ile hazırlanmıştır. Müşteri İlişkileri, Temel Mesleki Bilgiler ve Güvenli Sürüş Teknikleri konularını içeren teorik ve pratik eğitimleri kapsamaktadır.

Devamını oku

Sürücü Seviye Belirleme

İlk işe alımda veya araç teslim edilmeden önce katılımcının trafik bilgisi, sürüş seviyesi ve davranışlarını tespit etmek amacı ile yapılan değerlendirmedir. Katılımcı aracı ile yapılmakta ve 2 bölümden oluşmaktadır.

Devamını oku

Emniyetli Sürüş Takibi Eğitimi

GPS bağlantılı özel tasarlanmış gizli kamera ile sürücülerin trafikte seyir esnasındaki davranışları, hız ve konum bilgileri ile birlikte kayıt edilerek değerlendirilmesi yapılır ve şirketlere raporlanır. Böylece filodaki araç sürücülerinin, gerek sürüş eğitimlerinde kendilerine aktarılanları, gerekse şirketin belirlediği güvenli sürüş ilkelerini ne ölçüde sürüş pratiğine yansıttığı saptanır.

Devamını oku

Yol Risk Analizi

Yüksek riskli güzergahların risk değerlendirmesi yapılarak, yolların fiziksel durumu, trafik akışı, yerel ve mevsimsel riskler, güzergah üzerindeki riskli bölgeler ve kara noktalar belirlenerek; elde edilen bulgular ışığında alınması gereken önlemler raporlanır.

Devamını oku

Kaza İnceleme ve Kök Sebep Analizi

Bağımsız 3. taraf bilirkişi ve kaza araştırma uzmanı olarak, firmaların faaliyetleri ile ilgili olan araç kazalarının kaza kök nedenlerini, oluşum şeklini içeren kaza soruşturma raporu hazırlanır. Firmanın talebi durumunda firma tarafından kurulacak araştırma ekibine uzman personel desteği verilir.

Devamını oku

Yol ve Sürüş Güvenliği Danışmanlık Hizmetleri

Şirketin kazasızlık ve kayıpsızlık hedeflerine ulaşabilmesi için gereken adımların belirlenmesi ve atılması, bu konularda uzman görüşü sunulması, şirket adına yol ve sürüş güvenliği için projeler ve prosedürler oluşturulması, gerekli denetimlerin yapılması bu kapsam altında verilen hizmetlerin genel çerçevesidir.

Devamını oku

Gece Sürüş Teknikleri Eğitimi

Gece Sürüş Teknikleri Eğitimi’nin amacı, gece trafiğinde bilinçli araç kullanmak, gece sürüşünün yaratacağı riskleri önceden fark etmek, gece sürüşünün sürücü ve araç üzerindeki etkilerini anlamak ve gece sürüş pratiğine ilişkin ipuçlarını kavramaktır.

Devamını oku

Yol Risklerini Değerlendirme Teknikleri

Yol Risklerini Değerlendirme Teknikleri eğitiminin amacı, yol tiplerinin kendine özgü yerel ve mevsimsel risklerini aktarmak, yol işaretlerinin ve trafik levhalarının doğru okunmasını sağlamak, kavşak mimarilerinin kendine özgü riskleri konusunda ayrıntılı bilgiler vermek ve böylece katılımcıları yol risk analizi yapabilecek temel donanıma kavuşturmaktır.

Devamını oku

Uykusuzluk ve Yorgunlukla Mücadele Teknikleri

Uykusuzluk ve Yorgunlukla Mücadele Teknikleri Eğitimi’nin amacı, uykusuzluk ve yorgunluğun sürücü üzerindeki olumsuzluklarını aktarmak, riskler konusunda bilinci arttırmak, bu konudaki yanlış düşünceleri değiştirmek, gerek çalışanların, gerekse yöneticilerin sorumluluklarının altını çizmek ve sorunun üstesinden gelebilmek için alınması gereken önlemleri aktarmaktır.

Devamını oku

Defansif Sürüş Teknikleri Eğitimi

Defansif Sürüş Teknikleri eğitiminin amacı, katılımcılara doğru sürüş alışkanlıkları kazandırmak, olası kazalara karşı savunmayı anlatmak ve uygulamasını göstermektir. Katılımcıların trafik ortamındaki tutum, davranış ve risk algısı gözlemlenerek düzeltilmesi amaçlanmaktadır.

Devamını oku